Førjolskonsertar med kor og orkester

Orkesteret Fossegrimen sine konsertar med stort prosjektkor har vore ein fast førjolstradisjon i Vossebygda i mange år. Programmet i år er variert. Vi får høyra verk av Händel og Tschesnokoff framført av messingblåsarar, treblåsarane spelar musikk av Bach og Haydn, og strykarane framfører Concerto Grosso opus 6, eller «Jolekonserten» av Corelli. Hovudverka, for kor og orkester, er av Willcocks og Pucchini.

Continue Reading →