26. og 27. september 2020 i Trudvang, Granvin og Nain, Voss:
I vår var det planlagt ein storslått heradskonsert for å feire samanslåinga av Granvin og Voss til Voss herad. Konserten måtte diverre utsetjast grunna korona-pandemien, men vert no framført både på Voss og i Granvin. Kommunalsjef for kultur og fritid, Trude Hoflandsdal Letnes, er konferansier på konserten.  Repertoaret byggjer på norsk folkemusikk med tilknyting til Granvin og Voss, i flott samspel mellom ein av våre store spelemenn, Knut Hamre, og orkesteret Fossegrimen.

Bilete av solist Knut Hamre og ei Hardingfele.

15. november 2020 i Vossasalen, Park Hotel Vossevangen:
Strykarane og treblåsarane er med på Voss Sparebank sin årvisse konsert, som i år er lagt til Vossasalen grunna oppussing av Vangskyrkja. På konserten framfører strykarane Eine kleine Nachtmusik, Solist Anna Baartvedt framfører Fløyte andante av Mozart saman med orkesteret. Orkesteret vil fungere som husorkester, og akkompagnere ein del av dei andre musikarane. Tradisjonen tro vert Vossasongen (Torgeir Raugstad) framført i Irene Tillung sitt arrangement.

5. og 6. desember 2020 i Nain, Voss:
Førjulskonsertane er i år eit samarbeid mellom orkesteret Fossegrimen, prosjektkoret og musikklina ved Voss gymnas. På programmet står to verk av David Willcock, Five Christmas Carols og Sing!, begge verka for kor og orkester og med Frode Vik på orgel. I tillegg framfører vi Gloria-satsen frå Puccinis Messa di Gloria.

13. og 14. februar 2021:
På orkesterkonsertane i februar framfører vi Grand Duo Concertante av Bottesini, med Melina Mandozzi (fiolin) og Peter Palotai (kontrabass) som solistar, Johan Svendsen sin fiolinromanse, to satsar frå Divertimento for kontrabass og orkester av Nino Rota, ouverturen til Dikter og Bonde av Franz von Suppé og ouverturen til Egmont av Ludwig van Beethoven.

28. og 30. mai 2021:
Fossegrimen avsluttar sesongen med to konsertar i slutten av mai.