1. VIOLIN
Helga Hjetland
Edyta Bryk
Håkon Asheim
Tormod Rebnord
Aliya Al-Mimi

2. VIOLIN
Linda Rea Herland
Brynjulv Norheim
Ragne Berre
Trine Ottesen Kieszek
Wiebke Lüders
Lukas Pawelka

BRATSJ
Bjørnhild Wesenberg
Eugenio Meneghel
Knut Brunvoll
Bridget Penny

CELLO
Carmen Hermosilla Boveda
Ragnhild Sannes
Christiane Lid
Suranga Wickramanayake
Inger Marie Ringheim-Hustveit

KONTRABASS
Adam Kieszek

FLØYTE
Øystein Haga
Ann Merete Handegård
Anna Hole Baartvedt

KLARINETT
Halvard Bjørgo
Randi Farestveit Eikefjord

FAGOTT
Erling Tillung
Peder Ringdal
Morten Langeland

WALDHORN
Ingrid Sælensminde
Sara Davidson
Arne Andersen

TROMPET
Børge Styve
Olav Dolve Afdal
Arild Hellesøy

TROMBONE
Tove Haukås Fosse
Hilde Vethe Styve
Gunnar Lund Bjelkevik

TUBA
Øystein Dahl

PAUKER/SLAGVERK
Bridget Penny

Klaver
Nina Mork Brunvoll


Fossegrimen i Dale kyrkje; vi har fellesprosjekt med kor og andre musikarar, og framfører konsertar ulike stader i regionen kvart år.
Vi har eit særleg fokus på rekruttering og å gje
unge musikarar verdfull orkestererfaring.

Orkesteret har medlemer frå ei rekkje ulike land; mellom anna Polen, Tyskland, Italia, Russland, Nederland, Irland, England og Ungarn.

I tillegg til å engasjere lokale unge og talentfulle solistar,
blir Fossegrimen brukt som øvingsorkester, for mellom anna dirigentopplæringa til Voss kulturskule og komposisjonselevar frå musikklinja på Voss gymnas. På biletet ser vi Julie Røssland, som no studerer ved direksjonsstudiet i Stavanger.