1. VIOLIN
Helga Hjetland
Edyta Bryk
Håkon Asheim

2. VIOLIN
Linda Rea Herland
Trine Ottesen Kieszek
Wiebke Lüders
Lukas Pawelka

BRATSJ
Knut Brunvoll
Kseniia Torianyk
Bridget Penny
Eugenio Meneghel

CELLO
Johanna Saaek
Christiane Lid
Suranga Wickramanayake
Inger Marie Ringheim-Hustveit

KONTRABASS
Adam Kieszek

FLØYTE
Øystein Haga
Ann Merete Handegård
Anna Hole Baartvedt

KLARINETT
Halvard Bjørgo
Randi Farestveit Eikefjord

FAGOTT
Erling Tillung
Peder Ringdal
Morten Langeland

WALDHORN
Ingrid Sælensminde
Sara Davidson

TROMPET
Olav Dolve Afdal
Arild Hellesøy
Børge Styve

TROMBONE
Tove Haukås Fosse
Hilde Vethe Styve
Gunnar Lund Bjelkevik

TUBA
Øystein Dahl

PAUKER/SLAGVERK
Bridget Penny

Klaver
Nina Mork Brunvoll


Fossegrimen i Dale kyrkje; vi har fellesprosjekt med kor og andre musikarar, og framfører konsertar ulike stader i regionen kvart år.
Vi har eit særleg fokus på rekruttering og å gje
unge musikarar verdfull orkestererfaring.

Orkesteret har hatt medlemer frå ei rekkje ulike land; mellom anna Polen, Tyskland, Italia, Russland, Nederland, Irland, England og Ungarn.

I tillegg til å engasjere lokale unge og talentfulle solistar,
blir Fossegrimen brukt som øvingsorkester, for mellom anna dirigentopplæringa til Voss kulturskule og komposisjonselevar frå musikklinja på Voss gymnas. På biletet ser vi Julie Røssland, som no studerer ved direksjonsstudiet i Stavanger.