1. VIOLIN
Helga Hjetland
Edyta Bryk
Håkon Asheim

2. VIOLIN
Knut Brunvoll
Linda Rea Herland
Brynjulv Norheim
Sara Davidson
Wiebke Lüders
Lukas Pawelka

BRATSJ
Eugenio Meneghel
Bridget Penny

CELLO
Carmen Bóveda Hermosilla
Christiane Lid
Andrea Jasper
Svein Fostås
Suranga Wickramanayake

KONTRABASS
Peter Palotai

FLØYTE
Øystein Haga
Ann Merete Handegård

KLARINETT
Halvard Bjørgo
Randi Farestveit Eikefjord

FAGOTT
Erling Tillung
Peder Ringdal
Morten Langeland

WALDHORN
Ingrid Sælensminde
Arne Andersen

TROMPET
Børge Styve
Olav Dolve Afdal

TROMBONE
Tove Haukås Fosse
Hilde Vethe Styve

TUBA
Øystein Dahl

PAUKER/SLAGVERK
Bridget Penny

Klaver
Nina Mork Brunvoll


Fossegrimen i Dale kyrkje; vi har fellesprosjekt med kor og andre musikarar, og framfører konsertar ulike stader i regionen kvart år.
Vi har eit særleg fokus på rekruttering og å gje
unge musikarar verdfull orkestererfaring.

Orkesteret har medlemer frå ei rekkje ulike land; mellom anna Polen, Tyskland, Italia, Russland, Nederland, Irland, England og Ungarn.

I tillegg til å engasjere lokale unge og talentfulle solistar,
blir Fossegrimen brukt som øvingsorkester, for mellom anna dirigentopplæringa til Voss kulturskule og komposisjonselevar frå musikklinja på Voss gymnas. På biletet ser vi Julie Røssland, som no studerer ved direksjonsstudiet i Stavanger.