Jubileumskonsert i Raundalskyrkja

11. september 2021

Distriktsmusikarane og cellogruppa i Fossegrimen medverkar på 100-års jubiléet for Raundalskyrkja 11. september.

.

Faunens ettermiddag

Voss ungdomshall, 23.-24. oktober 2021

Nærbilete av nokre av marionettane i stykket. Desse er laga av Wiebke Lüders, som er både felemakar og dokkemakar.
Alle marionettane er handlaga av felemaker Wiebke Lüders.

Den tverrkunstnarlege familieproduksjonen Faunens ettermiddag er eit samarbeidsprosjekt mellom Fiddlesticks figurteater på Voss og Orkesteret Fossegrimen. Framsyninga, ein dokketeaterforestilling med levande orkestermusikk, er skapt av Wiebke Lüders, som er fele- og marionettemaker med verkstad på Ole Bull-akademiet på Voss.

Framsyninga er i hovudsak basert på fransk og norsk impresjonistisk musikk, mellom anna Førespel til faunens ettermiddag frå 1894, av Claude Debussy, og stykke av norske komponistar frå den første delen av 1900-talet, som Alf Hurum og David Monrad Johansen. Handlinga i spelet inneheld scener frå opne landskap ein varm sumardag, lyst og luftig liksom musikken.

I tillegg til Wiebke Lüders er Kristina Hjetland og Astri Sudmann marionettespelarar. Kato Nogva Flem er klaversolist, Helga Hjetland solist på fiolin, Ragnhild Sannes på cello og Øystein Haga på fløyte. Dagfinn Rohde dirigerer orkesteret.

«Faunens ettermiddag» har premiere laurdag 23.10.2021 kl. 16 i Voss ungdomshall og vert også framført søndag 24.10.2021 kl. 14 og 16.

Sundagsmatiné

14. november 2021

Distriktsmusikarane i Fossegrimen held ein kammerkonsert på Fleischer’s Hotel, med musikk av m. a. Bach, Haydn, Mozart, Boccherini og Schubert.

Jolekonsertar

Dale kyrkje, laurdag 04. des 2021
Nain, Voss, sundag 05. des 2021

Desse konsertane vart diverre utsett.

Førjulskonsertane er i år eit samarbeid mellom Orkesteret Fossegrimen, Fossegrimens prosjektkor og musikklina ved Voss gymnas. På programmet står m.a. David Willcocks sine arrangement Five Christmas Carols og Sing!, som begge er verk for kor og orkester. Frode Vik er med som solist på orgel/klaver.

I tillegg vil strykarane og treblåsarane ha kvar si avdeling, og i tillegg ei messinggruppe med musikarar frå Fossegrimen og Voss Skulemusikk, leia av Vilde Haukås Fosse.

Stikk-innom konsert

Voss kulturhus, laurdag 19. mars 2022

Orkesteret Fossegrimen, saman med kulturskuleorkesteret Fossekallen, held eit orkesterseminar der orkesteret sine profesjonelle musikarar instruerer.

Seminaret vert avslutta med ein uformell konsert på Voss kulturhus, der vi framfører det repertoaret vi har arbeidd med den dagen. Vi spelar fleire korte, fine stykke for strykarar og treblåsarar og til slutt eit arrangement av 4. sats av Brahms 1. symfoni som fellesnummer.

Det ukrainske folket står midt oppe i ei meiningslaus og forferdeleg hending, og treng all den hjelp dei kan få. Vi vil difor gjerne syna vår medkjensle. Konserten er gratis, men vi oppmodar alle til å gje ei gåve til Norges Røde Kors sin naudhjelpskonto for Ukraina på VIPPS nr. 2272.

Vårkonsert med Fossegrimen og Voss kulturskule

22. mai 2022

Orkesteret Fossegrimen avsluttar sesongen med ein samarbeidskonsert med Voss kulturskule.

Fossegrimen, saman med elevar og solistkor frå Voss kulturskule, ønskjer velkomen til vårkonsert sundag 22. mai kl. 17.00 i Voss kulturhus. Repertoaret på konserten er variert og ungdommeleg, med alt frå meditative slagarar til spanande filmmusikk.

Orkesteret har nytta våren til å gjere nokre grep for å stå betre rusta i framtida. Det er sett av god tid til gruppeøvingar, slik at kvar musikar er godt budd når heile orkesteret skal øve inn verka. Elevar frå kulturskulen har også gjennom våren vore med på orkesteret sine øvingar.

.


Billettar vert lagt ut på Ticketco nokre veker før kvar konsert.


Tidlegare sesongar: