Jubileumskonsert i Raundalskyrkja

11. september 2021

Cellistane våre tok del i jubileumskonserten som vart arrangert i Raundalskyrkja i anledning 100-årsjubileet

.

Faunens ettermiddag

23.-24. oktober 2021

Alle marionettane er handlaga av felemaker Wiebke Lüders.

Den tverrkunstnarlege familieproduksjonen «Faunens ettermiddag» er skapt av Fiddlesticks figurteater på Voss, i samarbeid med Orkesteret Fossegrimen. Resultatet er ein levande orkesterkonsert som kombinerar tradisjonelt marionetteteater og klassisk musikk, i hovudsak fransk og norsk impresjonistisk musikk.

I «Faunens ettermiddag» høyrer vi Claude Debussy sitt symfoniske dikt for orkester «Prélude à l’après-midi d’un faune» frå 1894, andre stykke av Claude Debussy, og stykker av norske komponistar frå den første delen av 1900-talet, som Alf Hurum og David Monrad Johansen. Desse komponistane var særleg inspirerte av fransk impresjonisme, men også påverka av norsk folkemusikk. Alle stykka vert spelte av orkesteret Fossegrimen, saman med solopianist og distriktsmusikar Kato Nogva Flem.

«Faunens ettermiddag» har premiere laurdag 23.10.2021 kl. 16 i Voss ungdomshall og vert også framført søndag 24.10.2021 kl. 14 og 16.

Sundagsmatiné

14. november 2021

Sundagskonsert på Fleischers Hotell med distriktsmusikarane.

Jolekonsertar

Laurdag 04. des 2021: i Dale kyrkje
Sundag 05. des 2021: i Nain, Voss.

Saman med Fossegrimens Prosjektkor framfører orkesteret verket Sing, som er nytt for oss, og Faures vakre Requiem som vi har framført tidlegare. Andre medverkande er ei messinggruppe ved Børge Styve, musikarar frå skulemusikken, og strykarar frå kulturskulen. Solist: Frode Vik (orgel/klaver)

Vårkonsert

Laurdag 19. mars 2022: i Nain, Voss.
Sundag 20. mars 2022:
Program ikkje fastsett.

Tur og seminar

07.-08. mai 2022

Mogeleg orkestertur til Rosendal

Familiekonsert

22. mai 2022

Sesongavslutningskonsert i samarbeid med Voss kulturskule.


Billettar vert lagt ut på Ticketco nokre veker før kvar konsert.


Tidlegare sesongar: