Konsertane våre i mars og juni er diverre utsett.

Grunna koronasituasjonen er konsertane våre i mars og juni utsett. Konserten med verk frå wienerklassisismen, romantikken og nyere tid, som vi skulle spelt i mars med Péter Palotai og Melina Mandozzi som solistar, er no sett opp 13. og 14 februar 2021, medan junikonserten med mellom anna Knut Hamre er utsett til siste helga i september 2020.

Continue Reading →

Førjulskonsertar med Fossegrimen

Tradisjonen tru byr Fossegrimen inn til førjulskonsertar med stort kor i Nain laurdag 7. desember og sundag 8. desember. I tillegg til det årlege prosjektkoret, samarbeider Fossegrimen denne gongen med koret ved musikklina på Voss gymnas.

Vi framfører mellom anna 1. sats av Franz Schubert sin ufullendte symfoni, og vakre verk for kor og orkester av Gabriel Fauré og Felix Mendehlsohn. Klikk på plakaten for å lese meir om konserten, og for å kjøpe billettar.

Continue Reading →