Musikk i koronavinteren

Nett no er det uvisst kor tid når musikkøvinger for vaksne kan takast opp att og kor tid vi får opptre. Vi håpar at tiltaka har ynskt effekt, slik at musikarane våre snart kan samlast att til øving. I mellomtida let vi ikkje instrumenta støve ned, men øver kvar for oss, for å vera speleklare den dagen vi får spele saman att! Medan vi ventar anbefaler vi til dømes Bergenfilharmonien sine Wintermezzo-konsertar.

Continue Reading →

Konsert til ære for nye Voss herad

Eit halvt år etter vår siste konsert er orkesteret klart med programmet som skulle vore spelt i vår, for å markere det nye heradet, men som måtte avlysast grunna korona-pandemien. Solist er Knut Hamre, og vi framfører musikk med tilknyting til Granvin og Voss, både i samspel og kvar for oss. Det blir ein heilnorsk toneklang som møter publikum denne helga, med konsert på Voss laurdag 26/9 og i Granvin sundag 27/9.

Continue Reading →

Konsertane våre i mars og juni er diverre utsett.

Grunna koronasituasjonen er konsertane våre i mars og juni utsett. Konserten med verk frå wienerklassisismen, romantikken og nyere tid, som vi skulle spelt i mars med Péter Palotai og Melina Mandozzi som solistar, er no sett opp 13. og 14 februar 2021, medan junikonserten med mellom anna Knut Hamre er utsett til siste helga i september 2020.

Continue Reading →

Førjulskonsertar med Fossegrimen

Tradisjonen tru byr Fossegrimen inn til førjulskonsertar med stort kor i Nain laurdag 7. desember og sundag 8. desember. I tillegg til det årlege prosjektkoret, samarbeider Fossegrimen denne gongen med koret ved musikklina på Voss gymnas.

Vi framfører mellom anna 1. sats av Franz Schubert sin ufullendte symfoni, og vakre verk for kor og orkester av Gabriel Fauré og Felix Mendehlsohn. Klikk på plakaten for å lese meir om konserten, og for å kjøpe billettar.

Continue Reading →