Stikk innom konsert

Laurdag 19. mars held Orkesteret Fossegrimen, saman med kulturskuleorkesteret Fossekallen, ein uformell konsert, der vi framfører fleire korte, fine stykke for strykarar og treblåsarar og til slutt eit arrangement av 4. sats av Brahms 1. symfoni, som fellesnummer.

Continue Reading →

Faunens ettermiddag

23.-24. oktober presenterar Fiddlesticks figurteater på Voss, i samarbeid med Orkesteret Fossegrimen, den musikalske marionetteforestillinga Faunens Ettermiddag. “Det er ein solrik seinsommardag, og faunen ligg i djup svevn under eit bjørketre. Men tida står ikkje stille medan han søv: dyr, ville fuglar og frekke insekt kjem til syne i landskapet. Når faunen vaknar, får han fleire overraskande møte… Plutseleg kjem det til syne ei vakker nymfe, som faunen vert bergteken av…”

Continue Reading →

Musikk i koronavinteren

Nett no er det uvisst kor tid når musikkøvinger for vaksne kan takast opp att og kor tid vi får opptre. Vi håpar at tiltaka har ynskt effekt, slik at musikarane våre snart kan samlast att til øving. I mellomtida let vi ikkje instrumenta støve ned, men øver kvar for oss, for å vera speleklare den dagen vi får spele saman att! Medan vi ventar anbefaler vi til dømes Bergenfilharmonien sine Wintermezzo-konsertar.

Continue Reading →