Har du lyst å vere med i orkesteret?

Spelar du eit orkesterinstrument er du velkomen som musikar! Ta kontakt med vår styreleiar – eller kom til ei av øvingane våre. Ein kan prøve å vera med ein periode, begynne forsiktig med delar av repertoaret – eller kaste seg heilhjarta uti musikken… Orkesteret øver kvar måndag i Voss kulturhus frå kl 18 – 21. Klikk på overskrifta for å lesa meir!

Continue Reading →

Stikk innom konsert

Laurdag 19. mars held Orkesteret Fossegrimen, saman med kulturskuleorkesteret Fossekallen, ein uformell konsert, der vi framfører fleire korte, fine stykke for strykarar og treblåsarar og til slutt eit arrangement av 4. sats av Brahms 1. symfoni, som fellesnummer.

Continue Reading →

Faunens ettermiddag

23.-24. oktober presenterar Fiddlesticks figurteater på Voss, i samarbeid med Orkesteret Fossegrimen, den musikalske marionetteforestillinga Faunens Ettermiddag. “Det er ein solrik seinsommardag, og faunen ligg i djup svevn under eit bjørketre. Men tida står ikkje stille medan han søv: dyr, ville fuglar og frekke insekt kjem til syne i landskapet. Når faunen vaknar, får han fleire overraskande møte… Plutseleg kjem det til syne ei vakker nymfe, som faunen vert bergteken av…”

Continue Reading →

Musikk i koronavinteren

Nett no er det uvisst kor tid når musikkøvinger for vaksne kan takast opp att og kor tid vi får opptre. Vi håpar at tiltaka har ynskt effekt, slik at musikarane våre snart kan samlast att til øving. I mellomtida let vi ikkje instrumenta støve ned, men øver kvar for oss, for å vera speleklare den dagen vi får spele saman att! Medan vi ventar anbefaler vi til dømes Bergenfilharmonien sine Wintermezzo-konsertar.

Continue Reading →

Konsert til ære for nye Voss herad

Eit halvt år etter vår siste konsert er orkesteret klart med programmet som skulle vore spelt i vår, for å markere det nye heradet, men som måtte avlysast grunna korona-pandemien. Solist er Knut Hamre, og vi framfører musikk med tilknyting til Granvin og Voss, både i samspel og kvar for oss. Det blir ein heilnorsk toneklang som møter publikum denne helga, med konsert på Voss laurdag 26/9 og i Granvin sundag 27/9.

Continue Reading →

Konsertane våre i mars og juni er diverre utsett.

Grunna koronasituasjonen er konsertane våre i mars og juni utsett. Konserten med verk frå wienerklassisismen, romantikken og nyere tid, som vi skulle spelt i mars med Péter Palotai og Melina Mandozzi som solistar, er no sett opp 13. og 14 februar 2021, medan junikonserten med mellom anna Knut Hamre er utsett til siste helga i september 2020.

Continue Reading →