Heiderskonsert for Rudolf Zwartjes 

Heiderskonsert for Rudolf Zwartjes, ein nederlandsk musikklærar, utøvande musikar og komponist som kom til Voss for over 60 år sidan. Det meste av tida etterpå har han budd og arbeidd her.

Vi håpar denne konserten vil vera til stor glede for publikum, musikarar og ikkje minst for komponisten sjølv.

Continue Reading →