Musikk i koronavinteren

Nett no er det uvisst kor tid når musikkøvinger for vaksne kan takast opp att og kor tid vi får opptre. Vi håpar at tiltaka har ynskt effekt, slik at musikarane våre snart kan samlast att til øving. I mellomtida let vi ikkje instrumenta støve ned, men øver kvar for oss, for å vera speleklare den dagen vi får spele saman att! Medan vi ventar anbefaler vi til dømes Bergenfilharmonien sine Wintermezzo-konsertar.

Continue Reading →