Konsert til ære for nye Voss herad

Eit halvt år etter vår siste konsert er orkesteret klart med programmet som skulle vore spelt i vår, for å markere det nye heradet, men som måtte avlysast grunna korona-pandemien. Solist er Knut Hamre, og vi framfører musikk med tilknyting til Granvin og Voss, både i samspel og kvar for oss. Det blir ein heilnorsk toneklang som møter publikum denne helga, med konsert på Voss laurdag 26/9 og i Granvin sundag 27/9.

Continue Reading →