Førjulskonsertar med Fossegrimen

Tradisjonen tru byr Fossegrimen inn til førjulskonsertar med stort kor i Nain laurdag 7. desember og sundag 8. desember. I tillegg til det årlege prosjektkoret, samarbeider Fossegrimen denne gongen med koret ved musikklina på Voss gymnas.

Vi framfører mellom anna 1. sats av Franz Schubert sin ufullendte symfoni, og vakre verk for kor og orkester av Gabriel Fauré og Felix Mendehlsohn. Klikk på plakaten for å lese meir om konserten, og for å kjøpe billettar.

Continue Reading →