fossegrimen_logo


Fossegrimen vert støtta av:

vossk Voss
kommune

hordfylk Hordaland fylkeskommune

Hovudsponsor:

 

 

alt

Velkomen til Orkesteret Fossegrimen sine nettsider

Orkesteret Fossegrimen er eit regionalt symfoniorkester for Voss og grannekommunane. Det vart skipa i 1917 og er nå 100 år. Det øver inn og framører orkestermusikk frå ulike tidsepokar. Fossegrimen er medlem av Norske Symfoni-orkestres Landsforbund - NASOL.

Konsertar i sesongen 2018-2019:
Laurdag 29. september 2018: "Stikk-innom"-konseret i Voss Ungdomshall, Voss
Laurdag 10. november 2018: Speling under middag på Fleischer's Hotel
Torsdag 15. november: Medv. på Voss Sparebank sin 175 års jubileumskonsert i Vangskyrkja
Laurdag 8. desember 2018: Framøring av Mozarts Requiem i Nain, Voss
Søndag 9. desember 2018: Framføring av Mozarts Requiem i Nain, Voss
Laurdag 16. mars 2019: Konsert i Nain, Voss, under Hordaland Musikkråd sitt årsmøte
Søndag 17. mars 2019: Konsert i Knarvik kyrkje, Knarvik
Søndag 26. mai 2019: Samarbeidsprosjekt med Voss kulturskule i Voss kulturhus

På dei neste sidene finn du meir opplysning om kva orkesteret er, kva det vil og kva det arbeider med.

Redaktør: Knut Brunvoll