Orkesteret Fossegrimen er eit regionalt symfoniorkester for Voss og grannekommunane. Orkesteret vart skipa i 1917, og tel i dag rundt 35 aktive medlemmar, både amatørar og yrkesutdanna i alle aldrar. Fossegrimen held 6-10 konsertar kvart år, og du er hjarteleg velkomen til å vera med, som tilskodar eller utøvar!

Utsett: Førjolskonsertar med kor og orkester - Forjolskonsertane 4. og 5. desember er diverre utsett, grunna smittespreiinga i regionen. Orkesteret Fossegrimen sine konsertar med stort prosjektkor har vore ein kjær førjolstradisjon i Vossebygda i mange år. Vi tek sikte på å setje dette programmet opp att så snart råd er.