Orkesteret Fossegrimen er eit regionalt symfoniorkester for Voss og grannekommunane. Orkesteret vart skipa i 1917, og tel i dag rundt 35 aktive medlemmar, både amatørar og yrkesutdanna i alle aldrar. Fossegrimen held 6-10 konsertar kvart år, og du er hjarteleg velkomen til å vera med, som tilskodar eller utøvar!

Førjolskonsertar med kor og orkester - Orkesteret Fossegrimen sine konsertar med stort prosjektkor har vore ein fast førjolstradisjon i Vossebygda i mange år. Programmet i år er variert. Vi får høyra verk av Händel og Tschesnokoff framført av messingblåsarar, treblåsarane spelar musikk av Bach og Haydn, og strykarane framfører Concerto Grosso opus 6, eller «Jolekonserten» av Corelli. Hovudverka, for kor og orkester, er av Willcocks og Pucchini.