Orkesteret Fossegrimen er eit regionalt symfoniorkester for Voss og grannekommunane. Orkesteret vart skipa i 1917, og tel i dag rundt 35 aktive medlemmar, både amatørar og yrkesutdanna i alle aldrar. Fossegrimen held 6-10 konsertar kvart år, og du er hjarteleg velkomen til å vera med, som tilskodar eller utøvar!

Musikk i koronavinteren - Nett no er det uvisst kor tid når musikkøvinger for vaksne kan takast opp att og kor tid vi får opptre. Vi håpar at tiltaka har ynskt effekt, slik at musikarane våre snart kan samlast att til øving. I mellomtida let vi ikkje instrumenta støve ned, men øver kvar for oss, for å vera speleklare den dagen vi får spele saman att! Medan vi ventar anbefaler vi til dømes Bergenfilharmonien sine Wintermezzo-konsertar.