Orkesteret Fossegrimen er eit regionalt symfoniorkester for Voss og grannekommunane. Orkesteret vart skipa i 1917, og tel i dag rundt 35 aktive medlemmar, både amatørar og yrkesutdanna i alle aldrar. Fossegrimen held 6-10 konsertar kvart år. Du er hjarteleg velkomen til å vera med, som tilskodar eller utøvar!

Heiderskonsert for Rudolf Zwartjes  - Heiderskonsert for Rudolf Zwartjes, ein nederlandsk musikklærar, utøvande musikar og komponist som kom til Voss for over 60 år sidan. Det meste av tida etterpå har han budd og arbeidd her. Vi håpar denne konserten vil vera til stor glede for publikum, musikarar og ikkje minst for komponisten sjølv.
Alessandro bardelli, gloria d'angeli che contornava la pala di s. francesco, 1624, Fossegrimen inviterer til julekonsertar - Julekonsertane til Fossegrimen, saman med prosjektkor og ulike samarbeidspartar, er vorten ein kjær førjulstradisjon i Vossebygda. I år er vi tilbake for fullt, med ei etterlengta musikalsk oppleving for både publikum og musikarar.

Har du lyst å vere med i orkesteret? - Spelar du eit orkesterinstrument er du velkomen som musikar! Ta kontakt med vår styreleiar – eller kom til ei av øvingane våre. Ein kan prøve å vera med ein periode, begynne forsiktig med delar av repertoaret – eller kaste seg heilhjarta uti musikken… Orkesteret øver kvar måndag i Voss kulturhus frå kl 18 – 21. Klikk på overskrifta for å lesa meir!

Fossegrimen på Instagram: